default-logo

Indslag om robotter 14/11-2014 glemmer den menneskelige dimension

Kære DR

Fredag den 14/11-2014 havde Danmarks radio en lang række indslag med robotter i undervisningen på DR1, DR2, P1, P3 og P4. (http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/11/13/202919.htm)

Vores firma (www.Actura.dk) har en meget central rolle i det, der beskrives som succeshistorien. Vi har siden maj arbejdet sammen med eleven der er gennemgående i indslagene. MEN, vi er den eneste part, der ikke bliver nævnt, med den begrundelse (fra DR) at vi er et firma, der kan tjene penge på at sælge robotter.

Virkeligheden er, at vi er en socialøkonomisk virksomhed drevet af idealisme og vi har investeret meget store beløb på at skabe nye muligheder for personer med særlige behov og kompetencer. Til gengæld optræder der i dækningen, et offentligt støttet institut der sælger robotter (endda skattefritaget).

Samtidig fokuserer indslagene meget på, at der skal skabes evidens for at robotterne virker. Men jeg vil gerne spørge: virker til hvad? For mig er robotten blot et redskab, der kan anvendes i undervisningen, på lige fod med bøger, blyanter, computere etc. Jeg har aldrig hørt nogen kræve evidens for at en saks eller guitar virker. Højst sandsynlig fordi ingen er så naiv at tro, at det er saksen, der lærer barnet at klippe eller guitaren der lærer barnet at spille musik.

Af den grund undrer vi os over, at vi ikke kommer til orde i de indslag, som vi i høj grad har bidraget til. Vi har en stor mængde ekspertviden, da vi vi har fire personer med autismediagnose beskæftiget i vores firma. Det betyder i praksis, at vores personale samlet besidder mere end 100 års erfaring inden for områderne autisme og teknologi. Vi baserer primært vores udviklingsarbejde på egenerfaring, intuition, iderigdom, sund fornuft og praktisk test. Vi er ikke modstandere af videnskabelig tilgange og søgen efter evidens, men det er ikke vores primære tilgang til
arbejdet med mennesker og teknologi.

På samme måde synes jeg, at en del af debatten omkring brug af robotter i skolen vidner om at mange tillægger robotterne nogle menneskelige egenskaber, som de ikke besidder. For mig at se, besidder en hund eller kat mere egenvilje end robotten (robotten har ingen), men på trods af dette møder jeg aldrig folk, der frygter at dyrene vil bryde ind i klasseværelserne og tilkæmpe sig magten over undervisningen. Jeg frygter ikke teknologierne i sig selv, men kan være bekymret for at de anvendes dumt. Nikolaj Sonne fra DR udtrykker det meget præcist: en
robot er blot en computer med krop.

Forstå, anerkend og stimuler eleven.
For os er det underordnet, om der anvendes robotter, computere, violiner eller bolde i undervisningen. Det vigtige for os er at skolerne gør deres yderste for at forstå, anerkende og udvikle den enkelte elevs kompetencer. For mange med asperger syndrom, er robotter og computere fremragende instrumenter for eleven at ”spille” på. Personer med asperger syndrom er per definition som minimum normalt begavede. Dette betyder, at de med stor sandsynlighed er langt mere begavede og dygtige end dig og mig, når det handler om at mestre fagområder, der matcher deres specialkompetencer. Det er her, som altid, vigtigt at huske at alle mennesker, herunder personer med autismediagnose, er forskellige.

Jeg ønsker ikke at bruge robotter i alle situationer eller for enhver pris, men når det giver mening i forhold til det enkelte mennesker. Den dimension synes jeg mangler i indslagene, og jeg stiller rigtig gerne op for at fortælle om, hvordan de erfaringer vi har omkring mennesker med autisme, og hvor vigtigt det er, også at se på den menneskelige dimension når man taler om robotter og undervisning.

Jeg uddyber gerne ovenstående og kan kontaktes på telefon 86 21 01 08 eller mo@actura.dk

Med Venlig Hilsen, Morten Olesen